Kontakt

        Fyziofit

                      Mgr. Zuzana Repková          

                       065  11 Nová Ľubovňa 287

                       0907 764 722

                       repkova@fyziofit.sk;

Nájdete nás na Facebooku: účet Fyziofit

Registrácia: Slovenská komora fyzioterapeutov Bratislava

IČO 420 823 31

Objednávky telefonicky  0907 764 722  alebo osobne na adrese prevádzky

Prevádzka:

FYZIOFIT – centrum zdravia a fyzioterapie

Nám. gen. Štefánika 6 – budova oproti pošte, býv. ĽŠU, vchod vľavo

Prízemie, č. dv. 5

064 01 Stará Ľubovňa

                       Č. živn.reg. 710-13193

Comments are closed.