Manuálna terapia

 canstockphoto6568454   canstockphoto28551854   canstockphoto26768076

Manuálna terapia  zahŕňa vyšetrenie  a realizáciu terapie bolesti (viď Liečba bolesti) a  je veľmi účinnou metódou odstránenia bolesti nervového ( neurológia) a pohybového aparátu. Uplatňuje sa u pacientov,  kde lekár nachádza stredné, malé alebo nevýrazné organické alebo orgánové poruchy.

V praxi to znamená, že laboratórne výsledky, RTG, CT a MRI nálezy  nezodpovedajú bolestiam a problémom  ( konštatovanie „stav primeraný veku“,   „na MRI a CT sú  malé zmeny“, „nenašli sme žiadne výrazné zmeny“, ap.,) a  pacient napriek tomu pociťuje bolesti alebo tzv. dyskomfort.

Manuálnou terapiou je často možné oddialiť alebo sa vyhnúť operácii „platničiek“ v driekovej aj krčnej oblasti, oddialiť výmenu kĺbov kolena aj bedra ( ak je stav zachytený dostatočne skoro).

Obsahom manuálnej liečby (fyzioterapie)  je neinvazívnymi metódami a prostriedkami nájsť, popísať a ovplyvniť  funkčné poruchy pohybového systému, ktoré sa môžu nachádzať aj ďaleko od miesta bolesti. V liečbe sa uplatňujú mäkké a mobilizačné techniky kože, podkožia, nervov, kĺbov, ďalej relaxácia svalov, jemné masáže bez bolesti, pričom sa nepoužívajú nárazové a silné pohyby.

Cieleným posilnením oslabených svalov sa dosiahne správne postavenie kĺbov a funkcie stabilizátorov pohybu ( nedochádza k nadmernému zaťažovaniu jednej časti kĺbu, či svalu). Následne je pacient inštruovaný, ako predchádzať svojim problémom.

Cieľom je upraviť pohybový systém človeka natoľko, aby bol schopný plnohodnotne fungovať v spoločnosti, rodine i sám voči sebe bez výrazných bolestí a s čo najmenšou námahou – ekonomizáciou svalovej práce a energie.

Manuálny zásah do funkčných muskuloskeletárnych porúch (fyzioterapia) je v mnohých týchto prípadoch metódou voľby a hlavnou liečebnou metódou. Často je jedinou, ktorá môže pacientovi pomôcť a ovplyvniť jeho bolesť. Dôvodom, prečo manuálna terapia nie je ordinovaná, je nezriedka neznalosť toho, čím všetkým môže táto diagnostická a liečebná metóda prispieť k uzdraveniu alebo k úprave zdravotného stavu pacienta.

Manuálna terapia zasahuje do všetkých lekárskych odborov – neurológia, interná medicína, ortopédia, reumatológia a iné, kde má nezastupiteľnú úlohu.

Pre bližšie informácie sa spýtajte svojho ošetrujúceho lekára alebo špecialistu, ktorí odporúčajú cvičiť a  pomôžu Vám nájsť si fyzioterapeuta, ktorý Vám pomôže.

Comments are closed.