Profil

Mgr. Zuzana Repková, fyzioterapeut špecialista

 – magistra fyzioterapie so špecializáciou v  odbore neurológia (Fyzioterapia porúch CNS).

– licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore fyzioterapia.

– členka profesnej organizácie – Slovenskej komory fyzioterapeutov so sídlom v Bratislave.

– aktívna účasť na rôznych odborných fórach.

Vzdelanie:

 • 2003-2006 Trnavská univerzita Trnava, Katedra FZaSP, odbor Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • 2009-2011 Prešovská univerzita Prešov, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra fyzioterapie
 • 2012-2014 špecializačné štúdium Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Kurzy:

 • 1992        Vojtova refl. terapia – školiace miesto Košice
 • 1998-99 Mäkké a mobilizačné techniky Košice
 • 2003-06 Bobath koncept pre dospelých, Stará Ľubovňa
 • 2007       Dýchanie v kontexte centrovanej postury Praha
 • 2007       Metodika Mc Kenzie Žilina
 • 2008       Mobilizácia rebier metódou Mojžišovej  Brno
 • 2009       Ošetrenie svalov panvového dna metódou Mojžišovej,  Paseky ČR- certifikát
 • 2009       Mobilizácia SI kĺbu s L chrbtice metódou Mojžišovej, Paseky ČR – certifikát
 • 2010        Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa kurz „A“ Banská Bystrica
 • 2010        Liečba metódou Ludmily Mojžíšovej Paseky ČR – certifikát
 • 2011         Certifikát DNS „A“ –  Rehabilitation Prague School, Praha ČR
 • 2011         Dornova metóda – Prouzová-Púry, Bratislava
 • 2015        L páteř a SI klouby  – mobilizace v metode Vyškov, Brno ČR
 • 2016        Od posturální ontogenezy k terapeutickému konceptu – p.J.Čápová
 • 2016        III. NeuroFyzio Workshop Červený Kláštor
 • 2017        Možnosti fyzioterapie funkčných porúch ramenného kĺbu dle konceptu BPP – p.Jarmila  Čápová
 • 2019        Chabé držanie tela a skolióza  v koncepte BPP – p.Jarmila Čápová, autorka konceptu
 • 2022        Respiračná fyzioterapia po ochorení COVID 19, Tatr. Polianka, Mgr. M.Jendrichovský, Ph.D.
 • 2023        Diagnostika a funkcia nohy z pohľadu vývojovej kineziológie – Mgr.Lucie Kinclová, Ph.D.

Prednášková činnosť – aktívna účasť

 • 2008 Celoslovenská konferencia fyzioterapeutov Bratislava 2008 – Diagnostika a terapia funkčných porúch akromio – klavikulárneho  kĺbu
 • 2009 Druhá celoslovenská konferencia fyzioterapeutov Banská Bystrica 2009 – Využitie metódy Mojžíšovej pri funkčných poruchách hrudnej chrbtice
 • 2010 Okresný seminár pediatrov Stará Ľubovňa 2010 – Diagnostika a fyzioterapia funkčných porúch pohybového systému u detí
 • 2011 Okresný seminár RKSAPA Stará Ľubovňa 2011 – Edukácia pacienta s vertebrogénnymi potiažami a s problémani s inkontinencoiu
 • 2011 II. Košický odborný seminár fyzioterapeutov RKF Košice 2011 – Aplikácia Bobathovho konceptu
 • 2011 V. Celoslovenské pracovné stretnutie pracovníkov pracujúcich v respiračnej problematike Košice 2011 – Problematika blokád kĺbových spojení hrudníka a ovplyvnenie dýchania
 • 2012 Konferencia fyzioterapeutov SKF Košice 2012 – Bolesti hlavy z pohľadu fyzioterapeuta
 • 2014 Košický seminár fyzioterapeutov 2014 – Vplyv porúch postury na nemigrenózne bolesti hlavy v detskom veku
 • 2016 IX. deň fyzioterapeutov SKF Košice 2016 – Ovplyvnenie bolestivého ramena po NCMP
 • 2016 Okresný seminár SKSaPA Stará Ľubovňa – Ľahká inkontinencia a fyzioterapia
 • 2019 Okresný seminár Fyzioterapeutov Stará Ľubovňa – Moderná fyzioterapia perifernej parézy n.facialis
 • 2019 Okresný seminár SKSaPA Stará Ľubovňa – Fyzioterapia bolesti ramena
 • 2021 Okresný seminár SKSaPA Stará Ľubovňa – Úprava inkontinencie
 • 2023 Bolesti chrbta u seniorov z pohľadu fyzioterapie – Ľubovnianske Kúpele

Comments are closed.